KURUMSAL ÇÖZÜMLER

İŞYERLERİ İÇİN BÜTÜNSEL YAKLAŞIM

Günümüzde kurumlar çalışanlarının hızlı, üretken, sağlıklı, yaratıcı olmalarını ve bu durumu sürekli kılmalarını bekliyorlar . Bunu başarmak zorlayıcı rekabet ve piyasa koşulları içinde pek de kolay değil. Yapılmış sayısız araştırma, kurum başarısıyla çalışan mutluluk ve sağlığının yakın ilişkisine dikkati çektiği gibi, güçlü liderlik kavramının önemli göstergelerinden biri olarak kurum içinde iyi olma ( wellbeing) kültürü yaratmanın önemini vurguluyor ve bunu ölçümleme metodlarından bahsediyor.

SiZe Bütünsel Yaklaşım olarak, önemli bir hedefimiz kurumlarda çalışan bireyleri daha farkında, daha dengeli, daha bütüne odaklı ve daha iyi olmalarına destek olacak programlarla çalışan stresini hafifleterek kurumun daha zinde ve etkin olmasını sağlayacak araçlar sunmak.

İyi olma halinde yürümek ve hedeflenen değişimi yakalamak kuşkusuz zaman ve sabır gerektiriyor, çalışanların iyi bir yaşam sürmeleri, yaşam kalitesini yükseltmek için gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri bütünsel anlamda yürütebilmeleri için kurumlarda başlatılan programların devamında seminer, kişisel seanslar , farklı grup çalışmaları gibi bireysel etkinliklere katılım imkanı sağlıyoruz.