İŞ HAYATINDA BAŞARILI OLMANIN STRATEJİK BİR YOLU VAR MI?

İŞ HAYATINDA BAŞARILI OLMANIN STRATEJİK BIR YOLU VAR MI?


İş hayatına atılan ilk adımlarla birlikte  kariyer hayatımızdan beklentileri geliştirmeye başlarız.  Bu beklentileri gerçekleştirmek  bazen kolay bazen zor gibi görünse de bu adımların arkasında olması gereken şanstan öte  bir olgudur. İster çok uluslu ister yerel şirketler olsun iş hayatında etkin ve etkili olmak için stratejik düşünebilmek, büyük resmi görebilmek, kimliğimizi ve kişiliğimizi geliştirebilecek  alanları keşfetmek ortaya koyabilmek ve sponsorlar bulmak  önemli adımlardır. 


Bu workshopta şu konuları irdeliyoruz:Bu workshop çalışma hayatında var olan genç tecrübeli katılımcılar için uygun olmakla birlikte, iş hayatına yeni atılacak kişiler de katılabilirler.


KİŞİSEL İMAJDA BÜTÜNSEL YAKLAŞIM


Kişisel imaj, kişilerin zihninde başkalarıyla ilgili olumlu yada olumsuz algıları ve düşünceleridir ve bu algılar yönetilebilmektedir. Geçmişte sadece dış görünüş olarak ele alınan kişisel imaj kavramı artık birçok konuyu içine alan bütünsel bir yaklaşımla değerlendirilmektedir. Kişisel imaj dendiğinde artık kişinin iletişim becerileri, doğru ve etkili konuşması, yönetsel becerileri, hayat amacı ve hedefleri, davranışlarının tutarlılık derecesi gibi konular kişisel imajı oluşturan unsurlar olarak kişisel imaj bileşenleri arasında yer almaktadır. Günümüz profesyonel iş yaşantısında büyük öneme sahip olan bu konuyu lehimize çevirmek için yapmamız gereken; sahip olduğumuz olumlu özelliklerimizin başkaları tarafından fark edilmesini de sağlamaktır. Kişisel imajımızı oluşturmak tamamen bizim sorumluluğumuzdadır. “Kendimize odaklanmalı, sahip olduğumuz kaynaklarımız, içimizden çıkardığımız, geliştirdiğimiz özelliklerimiz ile zihinlerde güçlendirdiğimiz bir konumlandırma ile marka olabiliriz.”


Bu workshopta  kişisel imajı bütünsel olarak oluşturan kriterlerle ilgili farkındalık yaratıyor  ve kendi değerlendirmemizi yaparak bireysel eylem planımıza karar veriyoruz.