Mindfulness Koçluğu


Mindfulness Koçluğu Mindfulness koçluğa yeni bir boyut getiriyor. Mindfulness konusunda bilgili koçlar danışanlarına mindfulness pratiklerini de öğreterek, odaklandıkları konuları daha derinlemesine anlamalarına ve değişim konusunda daha net bir vizyon geliştirmelerine destek olurlar. Mindfulness pratiklerini öğrenmek, bireyin dayanıklılık ve esnekliğini pekiştirir, rutin düşünme biçimlerinin yerine taze bakış açıları gelmesiyle sorunlara karşı…

Resilience Koçluğu


Kişilerin zorluklarla başa çıkma becerisini artırma yönünde bireysel ilerlemelerine destek verecek bir koçluk programıdır. Hedef, kişisel resilience hikayelerinin oluşturması, kaynakların belirlenmesi, gelişim eylem planının yapılması ve en önemlisi bu konuda farkındalığın geliştirilmesidir. Hangi çözümümüzle ilgileniyorsunuz? ---Bütünsel Zindelik – İyi Ol İyi Yönet?Çevik LiderlikDüşünce Farkındalığı ve Odaklanmaİş…

Orta & Üst Düzey Yönetici Koçluğu


Koçlar müşterilerinin kendi hayatlarında ve iş yaşamlarındaki uzmanlıklarına saygı duyarlar ve müşterilerinin her birinin yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanırlar. Tüm koçluk görüşmeleri bu kabuller çerçevesinde gerçekleşmektedir. Yönetici koçluğu, kurum içi stratejik rol sahiplerinin hayat amaçlarına ve değerlerine odaklanarak, güçlü yönlerini ortaya çıkararak, öz güvenlerini destekleyerek, içlerinde var olan potansiyeli ortaya…