Bütünsel Zindelik İle Neyi Amaçlıyoruz?

Artık bir VUCA (değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık, muğlaklık) dünyasında yaşıyor daha az hareket ediyor, daha hızlı yiyor, daha fazla kaygılanıyor, daha az anda yaşıyoruz. Çalışma hayatı, sosyal hayat bizden çoklu sonuç bekliyor ve önceliklendirme, işleri bitirememe duygusu hepimizde stres yaratıyor.

İşte tam da bu şartlar altında, SiZe Bütünsel Yaklaşım olarak  kişilere hayat amaçları ve değerleri doğrultusunda kendi iyi olma halleriyle ilgili farkındalık geliştirmeleri, potansiyellerini keşfetmeleri, yaşamayı arzu ettikleri hayatı tekrar tasarlamaları ve hayata geçirmeleri için ilham vermeyi, yol yöntem göstermeyi amaçlıyoruz. Zindelik (wellness) ve esenlik (well-being) konularına bütünsel yaklaşım ile hayatımızın duygusal, fiziksel, ruhsal, zihinsel alanlarında yaratacağımız dengenin kalıcı sağlık ve iyi olma halini destekleyen en önemli unsur olduğunu biliyoruz.