6 Adımda Stres Yönetimi

Stresi yaratan en önemli konu, yapılacak işlerle ilgili önceliklendirme telaşı ve beklentilerin karşılanamaması kaygısı. Stres belirli bir süre ve dozda hayatımızı devam ettirmek, performans adına gerekli ancak sürekli ve yüksek dozda olduğunda bireyin sağlığını ciddi tehdit edebiliyor.

Bu program ile stresimizi oluşturan faktörleri tanımayı, nasıl farklı yöntemler kullanarak yönetebileceğimizi öğrenmeyi ve sahip olduğumuz kaynakları fark ederek kullanmayı ve daha iyi olma yolunda değişimi başlatmayı hedefliyoruz.  

Bu program tek gün veya ihtiyaca göre daha uzun süreye yayılarak tamamlanabilir.