Bütünsel Zindelik – İyi Ol İyi Yönet

Zindelik (Wellness) yüksek farkındalık ve bilinçli seçimlerle kişinin potansiyelini gerçekleştirmesi ve sürdürmesidir. Zinde, sağlıklı, doyum noktası yüksek bir yaşam istiyorsak kendimize bütünsel yaklaşmayı ve değişim yaratmayı benimsemeliyiz.

İyi Ol İyi Yönet programı ile çalışanlarınızın iyi olma halini etkileyen sekiz ana faktörü paylaşıyor, bunların içinden en temel olan 4 alanı ele alıyoruz

Duygusal, zihinsel, fiziksel, ruhsal alan etrafında  bireylerin kendileriyle  yolculuğa çıkıp, içeride ve dışarıda olan kaynakları fark ederek kullanmak ve daha iyi olmak yolunda değişimi başlatmayı hedefliyoruz. Bu değişimi iş hayatında uygulama alanlarını keşfediyor, bireyin kendisi kadar çevresindeki kişileri etkilemesi konusunda onlara ilham veriyoruz. 

Tek günlük program olabileceği gibi farklı sürelere yaymak mümkündür .

Tanım ve Test

Zihinsel  Zindelik

Mindfulness
Başlangıç zihni
Bakış açısı

Duygusal Zindelik

Farkındalık
Pozitif psikoloji
Duygu yönetimi

Bedensel Zindelik

Farkındalık
Enerji yönetimi
Etkileyen faktörler

Ruhsal Zindelik

Hayat amacı
Değerler
Öz-şefkat

Sorumluluk Eylem