Danışmanlık

Günümüzde kurumlar çalışanlarının hızlı, üretken, sağlıklı, yaratıcı olmalarını ve bu durumu sürekli kılmalarını bekliyorlar. Bunu başarmak zorlayıcı rekabet ve piyasa koşulları içinde pek de kolay değil. Yapılmış sayısız araştırma, kurum başarısıyla çalışan mutluluk ve sağlığının yakın ilişkisine dikkati çektiği gibi, güçlü liderlik kavramının önemli göstergelerinden biri olarak kurum içinde iyi olma (wellbeing) kültürü yaratmanın önemini vurguluyor ve bunu ölçümleme metotlarından bahsediyor. SiZe olarak geliştirdiğimiz 5 adımlı süreç yaklaşımımızla “Zindelik Kültürü” yaratmada kurumlara danışmanlık hizmeti veriyoruz.

İşyerinde Zindelik Kültürü ve Stratejisi Oluşturma

Bilgi

Sağlık, ilgi alanları, demografi, anketler, mevcut kültür, mevcut zindelik verileri

Hedef

Değişim alanları, maliyet, lider desteği, hedef kitle saptama

Program

Zindelik programları, aktiviteler, iletişim, bütçe, takvimlendirme çalışmaları

Uygulama

Programların aktifleşmesi, şampiyonları belirleme, teşvik

Değerlendirme

Katılım, maliyet, değişimi ölçme, değerlendirme

    Hangi çözümümüzle ilgileniyorsunuz?