Biz Kimiz?

SiZe Bütünsel Yaklaşım, 2015 yılında limited şirket olarak kurulmuştur.

Zindelik ve esenlik alanında hizmet vermek amacıyla yola çıktık  ve deneyimlerimizi  kurumlara, okullara, sosyal oluşumlara  ve tüm bunların özünde var olan bireyin iyi olma haline dokunan hizmet ve programlara dönüştürdük. Wellness’ı zindelik, well-being’i esenlik olarak Türkçeleştirdik.

2015 yılından beri zindelik ve esenlik konularını bütünsel yaklaşımla destekleyen çok çeşitli çalışmalar sunmaktayız. Bizim için bütünsel yaklaşım; bireyin birinci halkada fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal; ikinci halkada sosyal kariyer, çevresel ve finansal alanlarda farkında ve bir bütün olarak dengede yaşamasını ifade eder. SiZe olarak kurumların, organizasyonların  çalışanlarının potansiyellerini teşvik etmek ve iyi olma hallerini desteklemek adına yapabileceklerini kurguluyor ve gerçekleşmesini sağlıyoruz.  Kurumsal Esenlik kültürü yaratmak konusunda danışmanlık yapıyor, kültürü sürdürebilmek adına destek çalışmaları yürütüyoruz.

Kurumumuzda güçlü bir ekiple birlikte zindelik esenlik danışmanlık hizmetlerini ve programlarını  tasarlıyor, açıyor, tüm bildiklerimizi sizlerle paylaşıyor ve çoğalıyoruz. Geleneksel yaklaşım yerine, tüm hizmet süreçlerimizde oyun, yazı, sanat, mindfulness gibi yaratıcı, pratik, koçluk bakış açısını öne çıkaran yöntemler uyguluyoruz.

Tüzel kişilik adımız SiZe Eğitim Danışmanlık ve Hizmetleri Ltd. Şirketi olup çoğunluk hissedarımız kurucu ve yönetici ortak Sibel Yücesan’dır.


Çözüm Ortaklarımız: