BÜTÜNSEL YAKLAŞIM

RUHSAL YÖNÜMÜZ
BEDENSEL YÖNÜMÜZ
DUYGUSAL YÖNÜMÜZ
ZIHINSEL YÖNÜMÜZ

Ruhunun rehberliğini dinlemek.
Şükran ve takdir, değerler ve varoluş amacımızı keşfetmek.
Kendimiz ve diğerleri ile bağlantı, estetik ve zirve deneyimler, yansıma ve yaratıcılık, daha büyük amaç ve zengin, dopdolu ve anlamlı hayatlar yaratabilmek için ne yapmamız gerektiği yönünde pozitif alışkanlıklar yaratmak gibi konular bu alanda ele alınan bazı süreçlerdir.
Ruh, bizi diğer canlılardan ayıran, insan olma özelliklerimizi içerisinde barındıran bir enerji formudur. Ruh gözlemcidir, insan varlığının özüdür. Yaratıcılığı güdüler, amaç duyumuzu ve kendini ifadeyi yönlendirir. Ruh yeryüzündeki misyonumuzu anlamak ve engellerimizi fark etmeye ihtiyacımız olduğu zaman faydalıdır.

Hareket, uyum ve farkındalık yoluyla vücudu anlamak.
Bedenimize ve bedenimizle ne yaptığımızı ve bedenimizin her an aklımız ve çevremizle nasıl iletişim halinde olduğunu ve nasıl etkilendiğini keşfetmek.
Nasıl beslendiğimiz, günlük aktiviteler, uyku düzenimiz ve süresi, bedensel esneklik, fiziksel enerjimiz, kilomuz ve dayanıklılık gibi konular bu alanda ele alınan bazı süreçlerdir.
Beden; insan sağlığının maddesel parçasıdır. Bedenimiz dünyayı tanımak ve kendimizi ifade etmek için en doğal aracımızdır. Bedenimiz sadece bir yerden bir yere gitmemizi sağlayan, bir şeyi tutmak için gerekli bir makina değildir. Onun yardımı ile kendimiz, çevremiz, doğa ve insan etkileşimi noktasında etrafımızda ne olup bittiğini anlarız. Bedenimizi 5 duyumuz sayesinde hissetmek için kullanırız. Bedenimizi ayaklarımızı yere sağlam basma ihtiyacı hissettiği zaman, odaklanmak ve anı yaşamak için kullanırız. Bedenimiz hayat deneyimimizde tam anlamıyla o anda var olmak istiyorsak gereklidir.

Duygusal kalıp ve alışkanlıkları dengelemek.
Duygularımızı fark etmek, yönetmek, duygularımızın getirdiği mesajları anlamak, duygularımızın bedenimizde yarattığı değişimleri fark etmek ve pozitif duygulara daha fazla yer vermeyi keşfetmek.
Duygusal zeka, pozitif psikoloji, öğrenilmiş iyimserlik, , affetme, arınma, sezgi, içgörü, iç gözlem, duygusal esneklik yönünde pozitif alışkanlıklar yaratma gibi konular bu alanda ele alınan bazı süreçlerdir.
Duygularımız hayat deneyimlerine anlam katar, düşünce ve davranışlarımıza rehber olarak düzenleyici bir rol üstlenir. Hissetmek için kullandığımız mekanizmadır ve olumlu ve olumsuz duygularımızın kaynağıdır. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmak ve değeri ayarlamak için kullandığımız sistemdir. Duygu en çok bizim için neyin önemli olduğunu düşündüğümüz zaman faydalıdır. Bağlantı kurmak ve devamlılığını sürdürmek için gereklidir.

Yaratmak istediğine odaklanmak için aklını kullanmak. Düşüncelerimiz, inançlarımız, algılarımız, dürtülerimiz ve hayal gücümüzü nasıl gözlemleyebileceğimizi ve bu duygularımızla nasıl çalışabileceğimizi keşfetmek.

Olumsuz düşüncelerle ilişkilerimiz, stresi azaltmak ve hayatımızda daha etkili ve pozitif sonuçlar elde etmek, iş-yaşam dengesi, bağımlılık, depresyon, kaygı, finansal planlama, zaman yönetimi, hedef belirleme, performans gibi konular bu alanda ele alınan bazı süreçlerdir.
Zihin; düşüncenin, algılamanın, belleğin, isteğin ve hayalin bazı birleşimlerinde görünür olan bilincin ve zekanın kolektif görünüşlerini kapsar. Düşünmek için kullandığımız mekanizmadır ve mantıklı işlemin özüdür. Zihin en çok karmaşık problemleri yönlendirmek ve seçenekleri değerlendirmek ihtiyacımız olduğunda faydalıdır. Özellikle duygusal durumlarda perspektif yaratmak için gereklidir.

BÜTÜNSEL YAKLAŞIM NEDİR?

Mutlu, sağlıklı, huzurlu, uzun bir yaşam istiyorsak hayatımıza bütünsel yaklaşmak ve değişim yaratmayı benimsemeliyiz. En önemli değerimiz olan sağlıklı yaşamımız için bütünsel yaklaşım bakış açısına sahip olmak ve bu konuda bilinçlenmek önemlidir.

Bütünsel Yaklaşım; sağlıklı bir yaşamın beden, zihin, duygu, ve ruhun bütünlüğü ile var olabileceğini tamamıyla kabul eder. Çoğu insan hayatının bazı alanlarında tatmin olarak yaşarken diğer alanlarda tatminsiz ve doyumsuz hisseder. Bu bazen de kişinin dış dünya şartlarına bağlı olarak kendi ruh amacı ile bağlantısının kesik olması sonucu olur. Örneğin, işiniz ve evinizde mutlu ve huzurlu bir hayat yaşarken yine de bir şeylerin eksik olduğunu hissedebilirsiniz. İnsanın varoluşlarının temelinde (beden, zihin, duygu, ve ruh) denge arayan bütünsel bir yaklaşım vardır. Biz hayatımızı bu dört yönümüz arasında denge kurarak zenginleştirebiliriz, daha sağlıklı ve verimli bir hayat yaratabiliriz. Hayatımızı oluşturan dört yönümüzü uyum içinde kullanırsak, daha dolu ve zengin bir hayat tecrübemiz olur. Bu yönlerimizden birini çok kullanırsak ya da ihmal edersek daha limitli ve yoksul bir hayat tecrübesine sahip oluruz.

Bütünsel Yaklaşım Görüşmesi

Bireysel yolculuğunuzu planlamak için hazır mısınız?

Bireysel bütünsel yaklaşım görüşme randevusu almak için bizimle irtibata geçin.

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

Tüm etkinlikleri incelemek için tıklayın!

SiZe Bütünsel Yaklaşım olarak oluşturduğumuz program içinde Mindfulness,
Zen Enerji çalışmaları, Bire Bir Şifa seansları, Soul Collage®, yeniden iş hayatına dönmek isteyen kadınlara yönelik grup çalışmaları...

PROGRAMLAR

SiZe Bütünsel Yaklaşım bünyesinde Bedensel, Zihinsel, Duygusal ve Ruhsal alanlarda programlar yürütülür. Bu programlarla ilişkili olan etkinliklere katılabilir ya da bireysel çalışmalar için randevu alabilirsiniz.

DAHA FAZLASI

KURUMSAL ÇÖZÜMLER

Günümüzde kurumlar çalışanlarının hızlı, üretken, sağlıklı, yaratıcı olmalarını ve bu durumu sürekli kılmalarını bekliyorlar . Bunu başarmak zorlayıcı rekabet ve piyasa koşulları içinde pek de kolay değil. Yapılmış sayısız araştırma, kurum başarısıyla çalışan mutluluk ve sağlığının yakın ilişkisine dikkati çektiği gibi, güçlü liderlik kavramının önemli göstergelerinden biri olarak kurum içinde iyi olma ( wellbeing) kültürü yaratmanın önemini vurguluyor ve bunu ölçümleme metodlarından bahsediyor.

SiZe Bütünsel Yaklaşım olarak, önemli bir hedefimiz kurumlarda çalışan bireyleri daha farkında, daha dengeli, daha bütüne odaklı ve daha iyi olmalarına destek olacak programlarla çalışan stresini hafifleterek kurumun daha zinde ve etkin olmasını sağlayacak araçlar sunmak...

DAHA FAZLASI